Voor bouwkundige en juridische vraagstukken bieden wij een antwoord

Taxeren gebeurt op twee verschillende manieren; gevalideerde en ongevalideerd. Een gevalideerde taxatie is bijvoorbeeld nodig voor het aanvragen van een hypotheek. Voor andere zaken als waarde vaststelling van een woning of om bezwaar te maken tegen een WOZ-beschikking, is een ongevalideerd taxatierapport voldoende.

Het taxeren van een woning op de juiste waarde is een secuur vak. Er zijn vele factoren (bijvoorbeeld de actuele marktsituatie, directe omgeving, bestemmingsplannen maar ook de bouwkundige constructie en staat van onderhoud) die invloed hebben op de waarde van de woning. Het is dus noodzakelijk dat de taxateur uitstekende, actuele kennis heeft van al deze factoren.

Onze taxateur is een kundige professional die door haar uitgebreide ervaring snel een uitvoerig en erkend taxatierapport voor u maakt.

Aangesloten bij NWWI (en NRVT)

HuiZ&Zo is als NWWI taxateur verplicht volgens uniforme en strenge richtlijnen de taxatie uit te voeren en te onderbouwen, waardoor het voor u duidelijk zichtbaar is hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Als gecertificeerd kantoor zijn onze taxatierapporten voor alle banken geldig.